ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію

 

1.           Економіка, промисловість та енергетика

1.1. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння в виробництві зразків озброєння та військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

1.2.     Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху

1.3.     Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

1.4.     Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, та про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

2.           Кадрові питання

2.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районною радою, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них.

2. Цивільна оборона

2.1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

2.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району.

2.4. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів району.

2.5. Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в районі.

2.6. Документи зі зв’язку при проведенні радіо тренувань та інших заходів.

2.7. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

2.8. Інформація з питань зв’язку та оповіщення кризового центру (міський запасний пункт управління):

2.9. Відомості по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях;

2.10. Відомості щодо технічного стану та готовності на кожну окрему систему оповіщення;

2.11. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

2.12. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.13. Відомості щодо характеристик хіміконебезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної безпеки.

2.14. Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2.15. Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організації фізичного захисту та зв’язку об’єктів поводження з радіоактивними відходами.

2.16. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, згідно із затвердженими районними програмами створення страхового фонду документації.

3. Житлово-комунальне господарство

3.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, в містах із населенням понад 100 тисяч осіб крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

3.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

3.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

3.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

3.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення в районі, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

4.           Будівництво та архітектура

4.1.Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:

1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;

1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

4.2. Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1: 50000 та крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми та виду носія інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створенні в державній системі координат на територію України.

4.3. Топографічні карти, фотоплани, плани міст масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створенні в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних засобів господарського та оборонного значення.

4.4. Відомості про координати астрономічних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

4.5. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10м на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км 2.

4.6. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

5.           Зв’язок

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіо дані внутрішньо районного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державної таємниці.

5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.5. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.6. Відомості щодо встановлення , переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

5.7. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

5.8. Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

6.           Технічний захист інформації

6.1. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємствах, організаціях, які не відносяться до зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

6.2. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

6.3. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

6.4. Відомості (за окремими показниками) про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

7.           Охорона державної таємниці

7.1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.2. Відомості про обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

7.3. Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.4. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

7.5. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

7.6 Документи, по яких скасовано гриф секретності.

7.7. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не розкривають їх зміст, та інформації з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

7.8. Звіти про стан охорони державної таємниці.

7.9. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства в установах, підприємствах, організаціях.

7.10. Протоколи засідань експертних комісій.

7.11. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

7.12. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану в райдержадміністрації, управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

7.13. Номенклатури секретних справ та справ “Для службового користування”.

8. Мобілізаційна робота

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

8.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

8.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

8.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

8.5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8.6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

8.7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

8.8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки , спеціальних комплектуючих до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

8.9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

8.10. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

8.11. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

8.12. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

8.13. Потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

9. Безпека і охорона правопорядку та оборонна робота

9.1. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

9.2. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах.

9.3.     Інформація щодо планів та заходів територіальної оборони.

9.4.     Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

9.5.     Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

9.6.     Найменування військових частин, які зазначені в переліку з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

9.7.     Стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об’єктах арсенального типу.

10. Міжнародна діяльність

10.1. Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування) про реєстрацію іноземних інвестицій (по формі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”).

10.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

11. Земельні відносини

11.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат).

12. Захист дітей

12.1 Інформація щодо дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                      В.Костюченко