Україна

Новоушицька обласна державна адміністрація

Новоушицька районна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку

Новоушицького району на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Нова Ушиця

Зміст

 

 

Вступ

 

 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку Новоушицького району у 2017 році

 

 

 

Мета, пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону

 

 

1.

Зростання конкурентоспроможності економіки району

 

Розвиток та підтримка промисловості району

 

Агропромисловий комплекс

 

Інноваційна діяльність та розвиток інформаційних технологій

 

Інвестиційна політика та подальше формування  позитивного інвестиційного іміджу

 

Зовнішньоекономічна діяльність та подальший розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва

 

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

 

Податково-бюджетна діяльність

 

 

2.

Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

 

Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження

 

Розвиток транспортної інфраструктури

 

Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури, забезпечення населення житлом

 

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

 

 

3.

Підвищення якості життя населення

 

Реформування системи освіти

 

Забезпечення доступності якісних медичних послуг

 

Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю та ринок праці

 

Соціальне та пенсійне забезпечення

 

Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва

 

Розвиток індустрії туризму

 

Безпека життя

 

Розвиток інформаційного простору

 

 

 

Пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного розвитку району на 2018 рік

 

 

 

Додаток

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Новоушицького

району на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програму соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2018 рік (далі – Програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2018 році розвиток району у складний для України час, який вимагає максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох товарів і послуг традиційних ринків; вміння скористатися преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на високо конкурентні ринки країн-членів Євросоюзу тощо.

У Програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи та розвиток основних галузей виробничої і соціальної сфери району.

Заходи, закладені у Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку району на 2018 рік, а саме:

ü      Реалізація державної політики у сфері протидії корупції.

ü      Гарантування безпечної життєдіяльності населення.

ü      Розвиток та підтримка промисловості району.

ü      Залучення інвестицій в економіку району.

ü      Зменшення технічної та моральної зношеності об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури.

ü      Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури бізнесу.

ü      Створення умов для подальшого нарощування сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності.

ü      Гарантування продовольчої безпеки району.

ü      Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального захисту і життєвого рівня сільських жителів.

ü      Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності.

ü      Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

ü      Розвиток інтелектуального капіталу.

ü      Забезпечення збалансованості бюджету району.

ü      Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища.

ü      Розвиток культури.

ü      Розвиток туристично-рекреаційної сфери.

ü      Підвищення якості освіти.

ü      Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

ü      Збереження трудових ресурсів району.

ü      Розвиток міжнародних відносин.

ü      Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 

Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень, регіональна політика буде реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку Новоушиччини та кожного населеного пункту району.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

При розробленні Програми враховано положення таких документів:

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»;

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.

Координація роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечувалася  відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, виконавчими комітетами селищної та сільських рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

При розробленні Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку району у 2017 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної політики в районі.

Враховуючи адміністративно-територіальну реформу до Програми включено інформацію з урахуванням об’єднаної територіальної громади.

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю райдержадміністрації і районної ради разом з іншими органами виконавчої влади району, органів місцевого самоврядування у взаємодії з громадянами та юридичними особами. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в район ресурсів, сприятиме громадянській злагоді в районі.

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, якими розроблено відповідні заходи до Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку

Новоушицького району у 2017 році

 

Протягом 2017 року вживалися необхідні заходи щодо забезпечення комплексного розвитку району, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2017 рік.

Протягом звітного періоду проводилася виважена та відповідальна соціальна політика, спрямована на збільшення доходів громадян, підтримання їх купівельної спроможності та забезпечення зайнятості населення.

Протягом 2017 року промисловими підприємствами району вироблено продукції на суму 261,9 млн. грн., що склало 157,4 % до 2016 року.

71,8 % від усієї виробленої промислової продукції району – це продукція, яка вироблена приватним підприємством «Дживальдіс». Протягом 2017 року підприємством вироблено продукції на суму 188,2 млн. грн., що склало 165,5 % до попереднього року.

У 2017 році приватним підприємством «Дживальдіс» вироблено 532 т масла вершкового, 1047 т сметани, 538 т сиру кисломолочного, 1079 т кефіру, 250 т сирної фруктової продукції та 8156 т цільномолочної продукції.

Промисловим підприємством Новоушицький хлібокомбінат ТОВ "Агробізнес" протягом 2017 року вироблено продукції на суму 73,7 млн. грн., що склало 140,1 % до попереднього року.

Підприємством вироблено 1826 т пшеничного хліба, 1222 т хліба житньо-пшеничного, 2536 т булочних виробів та 424 т здобних виробів.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за 2017 рік складає 9,3 тис. грн., що на 3,5 тис. грн. більше попереднього року.

За рахунок власних коштів підприємств проводяться роботи по будівництву адміністративної будівлі Новоушицького хлібокомбінату ТОВ «Агробізнес» (із влаштуванням їдальні для працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації продукції власного виробництва) та промислових приміщень на підприємстві ТОВ «Діада Д».

На промисловому підприємстві ПП «Дживальдіс» за рахунок власних коштів встановлено додатковий твердопаливний котел вартістю 600,0 тис. грн.

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на 222,4 млн. грн., що становить 105% до минулого року. В тому числі: продукції рослинництва вироблено на 221,4 млн. грн. (105,7%) і продукції тваринництва – на 0,9 млн. грн., що становить 87%.

Господарствами всіх категорій проведено збирання зернових культур на площі 14486 га, намолочено 93199 тонн при урожайності 64 ц/га.

В галузі тваринництва вироблено 89,7 тонн м'яса.

Проведено 100% виплату орендної плати за земельні паї. Всього виплачено 44,2 млн. грн., в тому числі коштами – 29,5 млн. грн., зерна видано 3,3 тис. тонн на суму 12,8 млн. грн., іншої продукції видано на суму 1,9 млн. грн.

Проводилося оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Придбано сільськогосподарської техніки на 27 млн. грн., що в 4,5 рази більше відповідного періоду минулого року. Введено в дію два зерносклади площею 2,4 тис.м2 для зберігання 1,5 тис. тонн зерна вартістю 3 млн. грн.

За підсумками роботи 2017 року до загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 60,6 млн. грн., що становить 112,6 % до уточнених річних призначень, ріст до минулого року становить 156,2 %. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення становлять 2,1 тис. грн.

Постановою КМУ від 07.06.2017 року № 410 надано субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури Новоушицької ОТГ в сумі 14808,8 тис. грн. За рахунок коштів субвенції державного бюджету та коштів місцевого бюджету (317,9 тис. грн.) проведено:

- капітальний ремонт вуличних мереж освітлення в с. Бучая (180 тис. грн.) та реконструкцію вуличних мереж освітлення в селах Отроків (150 тис. грн.) та Слобідка (297,8 тис. грн.);

- будівництво блочно-модульної котельні в ДНЗ «Малятко» в с. Струга (1496,9 тис. грн.);

- реконструкцію приміщення їдальні під ДНЗ «Малятко» в с. Струга (1496,9 тис. грн.) та частини нежитлового приміщення сільського клубу під фельдшерський пункт в с. Рудківці (602,6 тис. грн.);

- капітальні ремонти внутрішнього приміщення ФОКу в смт Нова Ушиця (1222,9 тис. грн.), будівлі Косиковецького будинку культури (606,5 тис. грн.), розпочато капітальний ремонт спортивної зали Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. (1965,5 тис. грн.);

- проведено закуплю спецтехніки (подрібнювач деревини, автомобіль комбінований та інвентар) для ГП «Комунальник» (3531,5 тис. грн.) та спецтехніки для ГП «Водоканал» (204,5 тис. грн.);

- проведено капітальні ремонти ділянок автодоріг: по провулку Український в смт Нова Ушиця (1194,9 тис. грн.) та по вулиці Панфілова в с. Філянівка (2335,4 тис. грн.).

За рахунок субвенції коштів місцевих бюджетів в сумі 230 тис. грн. та спонсорських коштів проведено частковий поточний ремонт автомобільної дороги «Антонівка – Пижівка». За рахунок коштів місцевих бюджетів проводились поточні ремонти доріг комунальної власності.

Відповідно постанови КМУ Новоушицькій селищній раді надано субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 5190,0 тис. грн. За рахунок коштів субвенції державного бюджету проведено:

- реконструкцію будинку дитячої творчості (1467,7 тис. грн.), системи опалення ДНЗ «Малятко» с. Струга (284,8 тис. грн.), газової котельні в твердопаливну Новоушицького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (264,3 тис. грн.);

- капітальний ремонт даху адмінприміщення Новоушицької ОТГ в с. Глібів (200,7 тис. грн.);

- придбання обладнання для кабінету лабораторних досліджень в КУ «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (197,9 тис. грн.).

За рахунок коштів Фонду регіонального розвитку та районного бюджету (відповідно 351,5 тис. грн. та 39,0 тис. грн.) проведено реконструкцію котельні по встановленню електричного котла потужністю 180 кВт Новоушицької центральної районної лікарні.

За рахунок коштів Фонду регіонального розвитку та коштів бюджету селищної ради (відповідно 5058,4 тис. грн. та 917,2 тис. грн.) продовжувались роботи по завершенню будівництва водогону Браїлівка – Нова Ушиця.

За рахунок коштів освітньої субвенції:

- проведено капітальний ремонт Струзької ЗОШ І-ІІІ ступенів вартістю 1 млн. 12 тис. грн. (замінено 116 вікон та 7 дверей);

- заміну вікон та дверей у Новоушицькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, гімназія» та Новоушицькій ЗОШ І –ІІІ ступенів № 2 загальною вартістю 614,3 тис. грн.;

- придбано обладнання для оснащення навчальних кабінетів Новоушицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, гімназія» вартістю 2 млн. 340 тис. грн.;

- проведено капітальні ремонти частини тепломережі Заміхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Пилипковецької ЗОШ І-ІІ ступенів загальною вартістю 182,2 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету (400 тис. грн.) та коштів бюджету селищної ради (218 тис. грн.) проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Пролісок» с. Куча.

За рахунок коштів місцевого бюджету:

- у Вахновецькому сільському будинку культури встановлено теплогенератор вартістю 84 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт даху та заміну віконних прорізів другого поверху адмінбудинку по вул. Подільська, 12 в смт Нова Ушиця вартістю 1 млн. 55,3 тис. грн.;

- капітальний ремонт приміщення Малостружківської ЗОШ І-ІІ ступенів вартістю 296 тис. грн.;

- в смт Нова Ушиця проведено будівництво алеї Небесної Сотні вартістю 284 тис. грн.;

- капітальні ремонти підпірної стіни по вул. Українська та Подільська в смт Нова Ушиця загальною вартістю 296,4 тис. грн.;

- поточний ремонт адміністративного приміщення в с. Браїлівка вартістю 133,5 тис. грн.;

- реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул. Дружби в смт Нова Ушиця та в с. Івашківці на загальну суму 248,7 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету та коштів соціальних угод проводилась заміна вікон та дверей на металопластикові у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, закладах культури та медицини району.

З метою використання альтернативних джерел енергії товариством «Енергія сонця – Нова Ушиця» завершено будівництво першої черги сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами селища Нова Ушиця потужністю 1,5 МВт і розпочато промислове виробництво електричної енергії. На реалізацію будівництва інвестовано 41 млн. грн. (39 млн. грн. – на будівництво станції, 2 млн. грн. – на будівництво лінії). У 2018 році планується розпочати будівництво другої черги потужністю 3,45 МВт.

Крім того, визначено п’ять ділянок та розробляється відповідна документація стосовно будівництва сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій на території Зеленокуриловецької, Борсуківської сільських рад та Новоушицької селищної ради (смт Нова Ушиця, с. Рудківці та с. Іванківці).

В рамках загальнонаціональної програми енергоефективності протягом 2017 року громадянам району видано 63 «теплих» кредити на загальну суму 1024,8 тис. грн. для термомодернізації своїх осель.

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення проблемних питань району буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 2018 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2018 рік.

 

 

Ризики та можливі перешкоди

           

Виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці району:

ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали;

значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;

недостатність оборотних коштів на технічне переоснащення та модернізацію виробництва, високі відсоткові ставки та користування кредитними ресурсами;

недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на регіональному ринку праці;

труднощі в освоєнні іноземних ринків збуту через недостатню конкурентоспроможність місцевих товаровиробників;

неефективність діючої спрощеної системи оподаткування;

відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

недостатній розвиток фірмової торгівлі місцевих товаровиробників;

недостатній рівень інтенсивності використання системи електронних державних закупівель ProZorro розпорядниками бюджетних коштів району;

наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати;

неефективне регулювання бізнес-середовища, наявність різноманітних обмежень, які сповільнюють розвиток бізнесу;

гальмування процесів подолання корупції на всіх рівнях державної влади;

зростання демографічного навантаження на працюючих;

незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності;

низька платіжна дисципліна споживачів послуг, яка зумовила важкий фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства;

велике споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району;

недостатня увага до питань охорони атмосферного повітря, лісових насаджень, водних ресурсів та поводження з відходами.

 

 

 

 

 

Мета і пріоритети

соціально-економічного розвитку району на 2018 рік

 

Метою соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2018 рік є подальше впровадження комплексу системних реформ, спрямованих на економічне зростання, створення ефективної системи органів влади, розв’язання гострих соціальних проблем та підвищення добробуту населення.

 

Пріоритетами регіональної політики на 2018 рік будуть:

підвищення конкурентоспроможності економіки району шляхом розвитку та підтримки промисловості і сільського господарства району, інноваційної діяльності та інформаційних технологій, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, нарощування експортного потенціалу району та зміцнення позицій товаровиробників району на зовнішніх ринках, євроінтеграції та розвитку міжрегіонального співробітництва, забезпечення комплексного розвитку території об’єднаної громади та її фінансової незалежності, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;

 

розвиток інфраструктури життєзабезпечення через впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, модернізацію транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток житлово-комунального господарства;

 

підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та доступності освітніх послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки та захисту громадян, розвитку туристичного та культурного потенціалу.

 

 

Результати виконання Програми

 

Розвиток основних сфер економічної діяльності:

обсяг виробництва промислової продукції у 2018 році становитиме 270 млн. грн., що складе 103,1 % до 2017 року. Обсяг виробництва збільшиться за рахунок стабільної роботи промислових підприємств: ПП «Дживальдіс» та Новоушицький хлібокомбінат ТОВ «Агробізнес», освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції;

приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств становитиме 3,0% за рахунок вчасного та якісного посіву та збору сільськогосподарських культур.

 

Поліпшення інвестиційного клімату:

збільшення загального обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування до 75 млн. грн. шляхом розробки та поширення інвестиційних пропозицій, проектів стратегічного значення для розвитку району;

збільшення сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій (об’єктів альтернативної енергетики з використанням енергії сонця).

 

Підвищення рівня життя населення:

середньомісячна заробітна плата збільшиться до 6250,0 грн. (на 15,7 % більше показника 2017 року);

відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.


Пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного розвитку району на 2018 рік

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Пріоритет 1. Зростання конкурентоспроможності економіки району

1.

Розвиток та підтримка промисловості району

Технологічне переоснащення промислового виробництва, впровадження сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, органи місцевого самоврядування, Новоушицький хлібокомбінат ТОВ «Агробізнес», ПП «Дживальдіс»

Інші джерела

У межах кошторисних призначень

Підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва та нарощування експортного потенціалу підприємства

-

-

Сертифікація систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах району

Інші джерела

У межах кошторисних призначень

Залучення промислових підприємств до участі у районних, обласних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств з метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту

-

-

Завершення будівництва адміністративної будівлі Новоушицького хлібокомбінату ТОВ «Агробізнес» (із влаштуванням їдальні для працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації продукції власного виробництва)

Власні кошти

3000,0

2.

Агропромисловий комплекс

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції

Управління агропромислового розвитку адміністрації, відділ Держгеокадастру в районі, органи місцевого самоврядування,

ФГ Чернишова І.Г.,

ФГ «Надія Агро-2017»

-

-

Збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможності продукції рослинництва

-

-

Розвиток ринку органічних продуктів та збільшення ефективності виробництва та переробки органічної продукції

-

-

Розвиток кооперативного руху на селі

-

-

Розвиток малого та середнього бізнесу на селі

-

-

Організація проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення

-

-

Будівництво м’ясопереробного цеху продуктивністю 10 тон на добу в ФГ Чернишова І.Г. (с. Антонівка)

Власні кошти

10000,0

Будівництво свиноферми на утримання 200 голів свиней в ФГ «Надія Агро-2017»

Власні кошти

200,0

3.

Інноваційна діяльність та розвиток інформаційних технологій

Сприяння збільшенню кількості інноваційно-активних промислових підприємств

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, органи місцевого самоврядування

-

-

Сприяння та надання допомоги підприємствам при розробленні та впровадженні у виробництво інноваційних проектів

-

-

Сприяння у зміцненні інноваційного потенціалу відповідно до потреб виробництва

-

-

4.

Інвестиційна політика та подальше формування позитивного інвестиційного іміджу

Підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів про Новоушицький район, рекламно-іміджевої продукції, оновлення інвестиційного паспорту району

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Розробка та поширення інвестиційних пропозицій, проектів серед потенційних інвесторів та міжнародної спільноти для залучення інвестицій, зокрема:

- відбір та підготовка вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення з метою передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів;

- формування переліку вільних приміщень, які можуть використовуватися інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри тощо

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Участь та представлення інвестиційного потенціалу району на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, ділових зустрічах, семінарах, «круглих столах» та інших заходах міжнародного характеру

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктами господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями

-

-

Участь в економічних форумах, конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів району

-

-

Розвиток державно-приватного партнерства, концесійної діяльності з метою реалізації важливих для району інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблем житлово-комунального господарства, реалізації інфраструктурних проектів

-

-

5.

Зовнішньоекономічна діяльність та подальший розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва

Сприяння в активізації міжрегіонального співробітництва, просування позитивного іміджу Новоушицького району

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування

-

-

Залучення району до участі у проектах транскордонного співробітництва у рамках Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки та Програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2014-2020 роки

-

-

Сприяння розширенню та підвищенню ефективності співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

-

-

Оновлення каталогу експортного потенціалу підприємств району та розповсюдження його з метою просування їх продукції на світові ринки 

-

-

Сприяння активізації експортної діяльності місцевих товаровиробників та допомога їм у виході на нові ринки збуту

-

-

Сприяння пошуку господарюючими суб’єктами району іноземних бізнес-партнерів

-

-

6.

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

Відділи економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, з питань надання адміністративних послуг адміністрації, Новоушицьке відділення Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції, органи місцевого самоврядування

-

-

Забезпечення належного організаційного, кадрового, фінансового та матеріально-технічного стану центру надання адміністративних послуг, доступу до державних реєстрів та інших інформаційних баз

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Створення інтегрованого центру надання адміністративних послуг об’єднаної територіальної громади та формування віддалених робочих місць (для старост)

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Проведення масово-розяснювальної та індивідуальної роботи з платниками податків, спрямованої на підвищення обізнаності платників податків щодо норм податкового законодавства

-

-

Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування платників податків

-

-

Сприяння суб’єктам малого підприємництва у їх адаптації до міжнародних ринків, умов зони вільної торгівлі України та Європейського союзу

-

-

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до організації, проведення та обслуговування виставково-ярмаркових заходів

-

-

Проведення інформаційної кампанії з метою залучення суб’єктів підприємництва до процесу здійснення закупівель через електронну систему ProZorro

-

-

Запровадження системного підходу до розв’язання проблем у сфері бізнесу

-

-

7.

Податково-бюджетна діяльність

Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів

Управління фінансів адміністрації, Новоушицьке відділення Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції, управління Державного казначейська України у Новоушицькому районі, органи місцевого самоврядування

-

-

Дотримання учасниками бюджетного процесу норм фінансово-бюджетного законодавства

-

-

Вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати

-

-

Скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів

-

-

Вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни

-

-

Розвиток програмно-технічного комплексу «Клієнт-Казначество» для дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

-

-

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення

8.

Підвищення рівня енергоефективності та енергозабезпечення

Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери району

Відділи економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства адміністрації, органи місцевого самоврядування, банківські установи, ТОВ «Енергія сонця – Нова Ушиця», ТОВ «Агроекспорт», ТОВ «Агроенергоінвест», ТОВ «Енерго 2020», ТОВ «Екоенергопостач», ф/о Вавринчук Н.І.

-

-

Модернізація, технічне переоснащення та переведення котелень району на використання альтернативних видів палива

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель, споруд та об’єктів за результатами проведеного енергетичного аудиту

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Проведення реконструкції систем освітлення в будівлях шляхом заміни ламп на енергоощадні та встановлення систем автоматичного регулювання

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Здійснення комплексної термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, заміна вікон, встановлення вентиляційних систем)

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні за рахунок відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ)

Державний, відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної доцільності використання енергозберігаючого обладнання і технологій у власних квартирах та житлових будинках

-

-

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на території Новоушицької селищної ради (друга черга)

Власні кошти

90000,0

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на території Зеленокуриловецької сільської ради

Власні кошти

80000,0

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на території Борсуківської сільської ради

Власні кошти

80000,0

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами селища Нова Ушиця

Власні кошти

120000,0

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами с. Рудківці

Власні кошти

26000,0

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами с. Іванківці

Власні кошти

70000,0

Капітальний ремонт даху будівлі №1 Новоушицького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1, гімназія»

Державний бюджет

1500,0

Реконструкція системи опалення та вентиляції приміщення ФОКу в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1000,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Українська в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

400,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Зелена в смт Нова Ушиця

Місцевий бюджет

21,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Подільська в смт Нова Ушиця

Місцевий бюджет

200,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення в селах Каскада та Браїлівка

Державний та місцевий бюджети

928,8

9.

Розвиток транспортної інфраструктури

Підвищення безпеки та поліпшення якості надання автотранспортних послуг населенню району

Відділи економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управління соціального захисту населення адміністрації, Державне підприємство «Служба місцевих автодоріг»,  органи місцевого самоврядування

-

-

Забезпечення належного автобусного сполучення з усіма населеними пунктами району

-

-

Сприяння у забезпеченні доступності транспортних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями

-

-

Формування переліку об’єктів будівництва (реконструкції, капітального, поточного ремонтів) автомобільних доріг місцевого значення на 2018-2022 роки

-

-

Забезпечення контролю за виконанням договорів перевізниками на перевезення пасажирів

-

-

Передбачення в місцевих бюджетах фінансування на компенсаційні виплати автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

Забезпечення капітального та поточного ремонту, експлуатаційне утримання доріг державного значення

Державний бюджет

У межах кошторисних призначень

Оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної техніки та механізмів, що обслуговують дороги державного значення

Державний, відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Забезпечення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг комунальної власності на території ОТГ

Місцевий бюджет

3500,0

Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Б.Хмельницького в с. Песець

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Зелена в с. Куча

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Літнівецька в с. Каскада

Державний бюджет

2000,0

Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Пушкіна в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Реконструкція частини центральної площі по вул. Подільська в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Подільська в смт Нова Ушиця

Місцевий бюджет

500,0

Капітальний ремонт центральної пішохідної доріжки в парку смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Поточний ремонт доріг на території Борсуківської сільської ради

Кошти соціальної угоди

50,0

Грейдерування доріг на території Вахновецької сільської ради

Місцевий бюджет

10,0

Поточний ремонт доріг на території Зеленокуриловецької сільської ради

Місцевий бюджет

100,0

10.

Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури, забезпечення населення житлом

Забезпечення акумулювання коштів бюджетів усіх рівнів для їх спрямування на будівництво (добудову, реконструкцію) соціально важливих об’єктів місцевого значення

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства адміністрації, органи місцевого самоврядування

Державний, відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Залучення коштів державного бюджету регіонального розвитку для реалізації пріоритетних інвестиційних програм і проектів

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Забезпечення розбудови інфраструктури району для підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, створення нових робочих місць, у тому числі через залучення коштів державного та місцевих бюджетів для реалізації проектів

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення при розробці проектно-кошторисної документації, будівництві (реконструкції) об’єктів соціальної сфери, адміністративних будівель

-

-

Забезпечення ефективності освоєння державних коштів, спрямованих на реалізацію проектів регіонального розвитку

-

-

Здійснення контролю за будівництвом об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення всіх форм власності

-

-

Здійснення постійного контролю за надійністю та безпекою експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури

-

-

Сприяння участі інвестиційних програм і проектів об’єднаної територіальної громади у конкурсах проектів на отримання фінансування за рахунок коштів, спрямованих Європейським Союзом та іншими міжнародними інституціями на підтримку реформ децентралізації в України

-

-

Залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання підтримки на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво (придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на будівництво (придбання) житла

Державний, відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Сприяння у створенні при об’єднаній територіальній громаді інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

-

-

Сприяння у розробці містобудівної документації населених пунктів району

-

-

Інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо новітніх технологій у сфері виробництва та використання будівельних матеріалів, інновацій у сфері енергозбереження, можливості використання місцевих ресурсів та будівельних матеріалів, участі у навчальних програмах, виставках, ярмарках

-

-

 

Капітальний ремонт та реконструкція соціального житла об’єднаної територіальної громади

Місцевий бюджет

80,0

11.

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

Формування ефективного власника житла шляхом утворення ОСББ

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства адміністрації, органи місцевого

-

-

Розвиток сфери благоустрою, демонополізація ринку поводження та перероблення побутових відходів

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Впровадження роздільного збирання побутових відходів та обов’язкового сортування сміття

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Реконструкція вулиць та капітальний ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах району

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення селища

Місцевий бюджет

1000,0

Будівництво каналізаційного колектора від вул. Будівельників до вул. Гагаріна в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

700,0

Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в смт Нова Ушиця

Державний бюджет

19433,1

Завершення будівництва водогону с. Браїлівка – смт Нова Ушиця

Державний бюджет

2000,0

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Вільна в смт Нова Ушиця

Місцевий бюджет

50,0

Придбання спецтехніки для комунальних підприємств ОТГ, шкільних автобусів

Державний бюджет

5000,0

Пріоритет 3. Підвищення якості життя населення

12.

Реформування системи освіти

Функціонування діючої мережі дошкільних навчальних закладів та груп для забезпечення потреби населення у дошкільній освіті

Сектор освіти, культури, молоді та спорту адміністрації, органи місцевого самоврядування

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Проведення робіт із створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації

Відповідні місцеві бюджети

У межах бюджетних призначень

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі груп та класів з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Підвищення рівня забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів

-

-

Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Капітальний ремонт фасадів Новоушицького будинку дитячої творчості

Місцевий бюджет

250,0

Вимощення площадки та влаштування огорожі на території Новоушицького будинку дитячої творчості

Державний бюджет

1490,0

Капітальний ремонт приміщення Малостружківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Державний та місцевий бюджети

400,0

Капітальний ремонт даху першого корпусу ДНЗ «Дзвіночок» в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Завершення капітального ремонту спортивної зали приміщення Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Державний бюджет

2000,0

Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Подільська в смт Нова Ушиця

Державний та місцевий бюджети

1500,0

Завершення капітального ремонту внутрішнього приміщення ФОКу

Місцевий бюджет

200,0

13.

Забезпечення доступності якісних медичних послуг

Подальший розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

Новоушицька центральна районна лікарня, КУ «Новоушицький центр ПМСД», органи місцевого самоврядування

-

-

Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі відповідно до реальних потреб населення району

-

-

Капітальний ремонт харчоблоку Новоушицької центральної районної лікарні

Обласний бюджет

1400,0

Капітальний ремонт лікувального корпусу Новоушицької центральної лікарні

Державний та районний бюджети

4500,0

Капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної систем лікувального корпусу Новоушицької центральної районної лікарні

Спонсорські кошти

100,0

Реконструкція вентиляційної системи лікувального корпусу Новоушицької центральної районної лікарні

Державний бюджет

1300,0

Придбання санітарного автомобіля для Новоушицької центральної районної лікарні

Місцевий бюджет

500,0

Капітальний ремонт АЗП/СМ в селах Струга, Вільховець та ФП в селах Загродське, Капустяни, Шебутинці, Березівка, Слобідка, Пижівка

Місцевий бюджет

950,0

Придбання медичного обладнання та апаратури для Новоушицької та Куражинської АЗП/СМ

Місцевий бюджет

700,0

14.

Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю та ринок праці

Недопущення випадків виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях району за умови повної зайнятості працівників

Управління соціального захисту населення адміністрації, районний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування

-

-

Проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед населення з питань працевлаштування

-

-

Детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками

-

-

Проведення засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

-

-

Здійснення заходів за додержанням законодавства про працю на підприємствах, установах, організаціях району усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю

-

-

Застосування заходів впливу при виявленні порушень трудового законодавства

-

-

Надання методичної допомоги роботодавцям, проведення розяснювальної та консультаційної роботи з питань законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин

-

-

Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема під конкретне замовлення роботодавців

-

-

Забезпечення проведення комплексу інформаційно-роз’яснювальних, консультаційних та профорієнтаційних заходів для безробітних громадян, вивільнюваних працівників, учнівської молоді з метою спрямування на вибір актуальних на ринку праці професій, вироблення навичок пошуку роботи та формування конструктивної поведінки на ринку праці

-

-

15.

Соціальне та пенсійне забезпечення

Соціальний захист осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей

Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей адміністрації, Віньковецьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області, Дунаєвецьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування 

-

-

Надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам

-

-

Надання соціальної допомоги, пільг та посилення соціальної справедливості при наданні пільг населенню

-

-

Проведення роботи щодо погашення заборгованості зі сплати страхових внесків та із відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій відповідно до законодавства

-

-

Забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування виплати пенсій в районі у повному обсязі

-

-

Здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб

-

-

Сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення

-

-

Соціальний захист інвалідів шляхом забезпечення дотримання роботодавцями району виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

-

-

Створення належних умов для забезпечення медико-соціальної і професійної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам сімей  

Фонд соціального страхування

У межах кошторисних призначень

Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення

-

-

Збільшення ефективних соціальних послуг, наданих дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах

-

-

16.

Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини району

Сектор освіти, культури, молоді та спорту адміністрації, органи місцевого самоврядування

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на памятки культурної спадщини

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Розвиток культурного та мистецького потенціалу району шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят тощо

Відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Капітальний ремонт Івашковецького сільського будинку культури

Державний та місцевий бюджети

1400,0

Капітальний ремонт Кучанського сільського будинку культури

Державний та місцевий бюджети

800,0

Капітальний ремонт Новоушицького будинку культури та мистецтв

Державний та місцевий бюджети

1000,0

Поточний ремонт Пижівського сільського будинку культури

Місцевий бюджет

40,0

17.

Розвиток індустрії туризму

Розвиток туристично-відпочинкового потенціалу району

Органи місцевого самоврядування

Інші джерела

У межах кошторисних призначень

Виготовлення рекламно-інформаційної продукції (туристичних буклетів, путівників, флаєрів тощо)

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Розміщення інформації про туристичні об’єкти району на білбордах

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Участь у туристичних заходах, у тому числі ярмарках, виставках, форумах

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

Створення нових туристичних, історичних, культурних та рекреаційних маршрутів

Відповідні місцеві бюджети, інші джерела

У межах кошторисних призначень

18.

Безпека життя

Забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його виникнення, зменшення негативних наслідків з подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації

Сектор з питань цивільного захисту, екології та природних ресурсів, управління агропромислового розвитку адміністрації, районний сектор Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області, Новоушицьке відділення Дунаєвецького відділу ГУНП у Хмельницькій області, управління Держпродспоживслужби в Новоушицькому районі, органи місцевого самоврядування

-

-

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у сфері, не пов’язаній з виробництвом; використання місцевих ЗМІ з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму

-

-

Удосконалення системи централізованого оповіщення для підвищення готовності органів управління до оперативного реагування

-

-

Забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та взаємодії з об’єднаною територіальною громадою для зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення

-

-

Виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту до стану придатного до використання за призначенням

-

-

Попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на території району шляхом впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на об’єктах підвищеної небезпеки

-

-

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах шляхом визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та оснащення аварійно-рятувальної служби необхідним обладнанням, забезпечення підготовки особового складу до дій за призначенням

-

-

Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів району, незалежно від форм власності та господарювання, у частині впровадження систем та засобів протипожежного захисту

-

-

Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)

Державний та відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування

Державний та відповідні місцеві бюджети

У межах кошторисних призначень

Постійне удосконалення системи профілактики правопорушень, посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку

-

-

Забезпечення належного захисту прав споживачів, здійснення контролю за безпекою продукції, запобігання розповсюдженню товарів та послуг, які не відповідають обов’язковим вимогам

-

-

Постійне проведення та вдосконалення профілактичної роботи серед учасників дорожнього руху шляхом висвітлення через засоби масової інформації актуальних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, проведення профілактичних заходів у навчальних та дитячих дошкільних закладах

-

-

Посилення контролю та транспортною дисципліною на пасажирському транспорті, підвищення готовності автобусів до масового перевезення пасажирів, організованих груп дітей та недопущення здійснення таких перевезень перевізниками без відповідних дозволів та ліцензій

-

-

19.

Розвиток інформаційного простору

Інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку району шляхом розміщення відповідних матеріалів на офіційних веб-сайтах

Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю адміністрації, органи місцевого самоврядування

-

-

Сприяння впровадженню у діяльність місцевих органів виконавчої влади сучасних інформаційних технологій

-

-

Підвищення конкурентоспроможності інформаційної продукції та інформаційних послуг

-

-

Активне залучення інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації до боротьби з корупцією

-

-

Інформування громадськості про діяльність громадських організацій та органів влади з формування та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя

-

-

Сприяння у висвітленні діяльності органів влади у засобах масової інформації та у соціальних мережах

Відповідні місцеві бюджети

У межах бюджетних призначень

Організація та проведення прес-конференцій, інтерв’ю,  брифінгів, засідань «круглих столів» та виступів за участю керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

-

-

Розвиток громадянського та інформаційного суспільства

-

-

Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи слова

-

-

Сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

-

-

Проведення консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства

-

-

Запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію

-

-

Укладання угод з редакцією районної газети «Наддністрянська правда» на висвітлення діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування

Відповідні місцеві бюджети

У межах бюджетних призначень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток

до Програми соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2018 рік

 

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку Новоушицького району на 2018 рік

 

 

Показники

Одиниця виміру

2016 рік

звіт

2017 рік

Очікуваване     виконання

2018 рік

прогноз

2018 рік

у % до 2017 року

1

2

3

4

5

6

Розвиток основних сфер економічної діяльності

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

 

 

 

тис. грн.

 

 

166409,1

 

 

261928,6

 

 

270000,0

 

 

103,1

у розрахунку на душу населення

грн.

5818,5

9288,2

9712,2

104,6

2. Обсяг виробництва промислової продукції у діючих цінах – всього

 

тис. грн.

 

166409,1

 

261928,6

 

270000,0

 

103,1

у тому числі за видами промислової діяльності:

Добувна промисловість

 

 

- " -

-

-

-

-

Переробна промисловість

- " -

166409,1

261928,6

270000,0

103,1

3. Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

-

-

1

х

їх частка в загальній кількості промислових підприємств

 

%

-

-

50,0

х

4. Обсяг реалізованої інноваційної продукції – всього

 

тис. грн.

-

-

19000,0

х

    у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

 

%

-

-

7,0

х

5. Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у постійних цінах 2010 року – всього

 

 

тис. грн.

486510

505940

521290

103,0

у % до попереднього року

%

128,0

104,0

103,0

х

       у розрахунку на душу населення

грн.

17010

17941

18748

104,5

6. Обсяг виробництва валової продукції у % до попереднього року

      рослинництва

 

 

%

132,0

105,0

104,0

х

      тваринництва

- " -

102,0

99,0

100,0

х

 Фінансові  показники

7. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових  платежів до зведеного бюджету

 

тис. грн.

39684,7

60728,7

58418,3

96,2

8. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (на кінець року)

тис. грн.

2866,7

2895,3

2605,8

90,0

      у тому числі до місцевих бюджетів

- " -

1800,0

2536,2

2282,5

90,0

9. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

 

- " -

38793,3

60595,5

58385,6

96,4

10. Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

 

- " -

29826,6

28644,6

29000,0

101,2

11. Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

 

 

%

17,3

10,9

10,9

х

12. Видатки місцевих бюджетів  – усього

тис. грн.

172353,6

263645,2

265725,4

100,8

       у тому числі трансферти

- " -

2797,3

2850,0

2900,0

101,7

13. Заборгованість економічно активних платників до Пенсійного фонду України, у % до початку 2016 року

%

-

-

-

х

 Показники розвитку споживчого ринку

 

 

 

 

 

14. Обсяг обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб у діючих цінах

тис. грн.

85733,8

90000,0

100000,0

111,1

у % до попереднього року (у порівняних цінах)

%

88,7

96,9

102,5

х

      у розрахунку на одну особу

грн.

2997,7

3191

3597

112,7

 Показники рівня життя

 

 

 

 

 

15. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

 

грн.

3425,1

5400,0

6250,0

115,7

16. Заборгованість із виплати заробітної плати – всього (на кінець року)

 

тис. грн.

-

-

-

х

      у % до початку звітного року

%

-

-

-

х

17. Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

 

тис. грн.

-

-

-

х

18. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

 

%

7,8

8,0

7,5

93,7

Населення

19. Середньорічна чисельність наявного населення

чол.

28623

28200

27800

98,6

 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

20. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком - всього

тис. дол. США

28,9

28,7

28,5

99,3

      у % до попереднього року

%

88,1

99,3

99,3

х

21. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення

дол. США

1

1

1

100,0

22. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування  (у фактичних цінах)

 

тис. грн.

73647

74000

75000

101,4

у % до попереднього року

%

190,8

100,5

101,4

х

23. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2573,0

2624,1

2697,8

102,8

Розвиток малого підприємництва

24. Кількість зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві (суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, зайнятих на малих і середніх підприємствах та працюючих у фермерських господарствах )

чол.

1840

1850

1870

101,1

25. Кількість малих та середніх  підприємств (з урахуванням фермерських господарств)

одиниць

123

128

129

100,8

26. Надходження  до місцевого бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва

тис. грн.

14230

19300

19500

101,0

27. Фермерські господарства

одиниць

63

67

68

101,5

      Чисельність працюючих у них

чоловік

144

180

182

101,1

      Площа сільськогосподарських угідь

га

4952

5910

5940

100,5

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                В. Бакулей