Україна

Новоушицька районна державна адміністрація

Новоушицька районна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку

Новоушицького району на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Нова Ушиця

Зміст

 

 

Вступ

 

 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку Новоушицького району у 2018 році

 

 

 

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2019 рік

 

 

 

Результат виконання Програми

 

 

 

Ключові завдання та заходи соціально-економічного розвитку району

 

 

1.

Диверсифікація структури економіки району та покращення діяльності суб’єктів економіки

1.1.

Розвиток промислового комплексу

1.2.

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

1.3.

Покращення якості надання адміністративних послуг

1.4.

Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика

1.5.

Підвищення фінансової самодостатності та збільшення надходжень до бюджетів

 

 

2.

Розвиток сільських територій

2.1.

Розвиток агропромислового комплексу

2.2.

Розвиток сільських територій

2.3.

Продовження процесу децентралізації в районі

2.4.

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

3.

Забезпечення росту потенціалу району (вирішення наскрізних проблем)

3.1.

Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

3.2.

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

3.3.

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

3.4.

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури

 

 

4.

Підвищення якості життя населення

4.1.

Доступна якісна освіта за новими стандартами

4.2.

Покращення медичного обслуговування

4.3.

Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці

4.4.

Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення

4.5.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

4.6.

Туристична привабливість

4.7.

Збереження історико-культурної спадщини

4.8.

Підвищення рівня безпеки та захисту громадян

4.9.

Розбудова інформаційного простору та посилення взаємодії з громадськістю

 

 

 

Додаток

1.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Новоушицького

району на 2019 рік

2.

Перелік перспективних виробничих інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році

3.

Перелік соціальних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році (за рахунок усіх джерел фінансування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програма соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2019 рік (далі – Програма) передбачає розвиток провідних галузей економіки, високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій; залученню інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки; формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку; збільшенню грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств; забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї, дітей та молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку тощо.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

При розробленні Програми враховано положення таких документів:

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 роки;

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки;

План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-2020 роки.

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення пріоритетних завдань розвитку Новоушиччини у 2019 році.

Координація роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечувалася  відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, виконавчими комітетами селищної та сільських рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

При розробленні Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку району у 2018 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної політики в районі.

Враховуючи адміністративно-територіальну реформу до Програми включено інформацію з урахуванням об’єднаної територіальної громади.

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю райдержадміністрації і районної ради разом з іншими органами виконавчої влади району, органів місцевого самоврядування у взаємодії з громадянами та юридичними особами. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців.

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в район ресурсів, сприятиме громадянській злагоді в районі.

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, якими розроблено відповідні заходи до Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку

Новоушицького району у 2018 році

 

Протягом 2018 року економіка району, як і країни в цілому, розвивалась під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що різноспрямовано позначилися на загальних показниках розвитку.

Пріоритетними напрямками розвитку у 2018 році та в подальші роки залишаються впровадження реформи децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток промислового потенціалу району, її інфраструктури, широке залучення інвестицій в економіку Новоушиччини.

Протягом 2018 року райдержадміністрацією з спільно з органами місцевого самоврядування проводилася цілеспрямована робота для забезпечення зростання економіки Новоушиччини та вирішення проблемних питань у всіх галузях господарського комплексу району.

В районі триває реформа децентралізації. На сьогодні до складу Новоушицького району входить 59 населених пунктів, які об’єднані у Новоушицьку об’єднану селищну територіальну громаду (1 смт, 1 селище, 51 село) і 3 сільські ради (6 сіл).

Наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим питанням.

За підсумками 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло податків, зборів без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 71,1 млн. грн., що становить 102,4% до уточнених річних призначень (план 69,4 млн. грн.). Темп росту до 2017 року становить 17,3 % (10,5 млн. грн.). В середньому по району на одного жителя припадає 2,5 тис. грн. доходів загального фонду бюджету.

Одними із основних наповнювачів місцевих бюджетів є галузі промисловості, сільського господарства та суб’єкти підприємницької діяльності.

Протягом 2018 року промисловими підприємствами району вироблено продукції на суму 274,3 млн. грн., що склало 104,7 % до 2017 року.

74,2 % від усієї виробленої промислової продукції району – це продукція, яка вироблена приватним підприємством «Дживальдіс». Протягом 2018 року підприємством вироблено продукції на суму 203,5 млн. грн., що склало 108,1 % до попереднього року.

У 2018 році приватним підприємством «Дживальдіс» вироблено 656 т масла вершкового, 783 т сметани, 175 т сиру кисломолочного, 1249 т кефіру, 218 т сирної фруктової продукції, 38 т казеїну та 7687 т цільномолочної продукції.

Промисловим підприємством Новоушицький хлібокомбінат ТОВ "Агробізнес" протягом 2018 року вироблено продукції на суму 70,8 млн. грн.

Підприємством вироблено 1205 т пшеничного хліба, 893 т хліба житньо-пшеничного, 2211 т булочних виробів та 344 т здобних виробів.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за 2018 рік складає 9,9 тис. грн., що на 613,5 грн. більше попереднього року.

13 лютого 2018 року на приватному підприємстві «Дживальдіс» впроваджено систему управління безпечністю харчових продуктів ІSO 22000.

З метою покращення умов праці працівників, оновлення та розширення продукції власного виробництва на молокоперобному підприємстві ПП «Дживальдіс» проводяться роботи по будівництву нових промислових приміщень, введено в дію цех по виготовленню власної тари. Загальний обсяг капітальних інвестицій становить 12 млн. грн., в тому числі 5 млн. грн. у 2018 році.

На Новоушицькому хлібокомбінаті ТОВ «Агробізнес» проводяться роботи по будівництву адміністративної будівлі (із влаштуванням їдальні для працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації продукції власного виробництва) Загальний обсяг капітальних інвестицій становить 10 млн. грн., в тому числі 3 млн. грн. у 2018 році.

В економіці Новоушицького району провідне місце займає аграрний сектор.

За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на 239,2 млн. грн., що становить 105 % до 2017 року. В тому числі: продукції рослинництва вироблено на 239 млн. грн. – 105,5 % і продукції тваринництва на 0,2 млн. грн., що становить 17,5 %.

Господарствами всіх категорій проведено збирання зернових культур на площі 16894 га, намолочено 114,3 тис. тонн при урожайності 68 ц/га.

В галузі тваринництва вироблено 77,4 тонн м'яса.

Проведено 100 % виплату орендної плати за земельні паї. Всього виплачено 60,3 млн. грн., в тому числі коштами – 37,4 млн. грн., зерна видано 5,1 тис. тонн на суму 21,8 млн. грн., іншої продукції видано на 1,1 млн. грн. Відсоток орендної плати від нормативно-грошової оцінки землі становить 8,98 при 7,35 в 2017 році.

Проводилось оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.  У 2018 році придбано сільськогосподарської техніки на 46,4 млн. грн., що в 1,7 рази більше попереднього року. Крім цього придбано ФГ «Чернишова І.Г» млин та крупорушку загальною вартістю 2,3 млн. грн.

Продовжувались роботи з будівництва та ремонту.

За рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у 2018 році проведено:

- капітальний ремонт Новоушицького будинку культури та мистецтв (замінено 59 вікон та 13 дверей) на загальну суму 897 тис. грн.;

- капітальний ремонт вимощення площадок та влаштування огорожі на території будинку дитячої творчості в смт Нова Ушиця на загальну суму 1,2  млн. грн.;

- придбано станцію біологічної очистки для будинку дитячої творчості в смт Нова Ушиця (210,4 тис. грн.), крісла та музичне обладнання для будинку культури в смт Нова Ушиця (212,1 тис. грн.).

За рахунок бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", коштів державного бюджету (749 тис. грн.) та місцевого бюджету (749 тис. грн.) проведено будівництво спортивного майданчика з міні-футболу зі штучним покриттям в смт Нова Ушиця.

За рахунок коштів субвенції державного бюджету на формування інфраструктури Новоушицької ОТГ в сумі 10,1 млн. грн. та співфінансування коштів місцевого бюджету і інших джерел фінансування (126,4 тис. грн.) проведено:

- реконструкцію частини площі по вул. Подільській в смт Нова Ушиця (1,4 млн. грн.);

- капітальний ремонт центральної пішохідної доріжки в парку смт Нова Ушиця (1,2 млн. грн.);

- закупівлю спецтехніки та спецобладнання для комунального підприємства ГП «Водоканал» (2,5 млн. грн.).

Розпочато капітальний ремонт вулиці Літнівецька в с. Каскада (3,5 млн. грн.).

Завершено капітальний ремонт спортивної зали приміщення №2 Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (1,4 млн. грн.), який розпочато у 2017 році. Загальна вартість робіт склала 3 млн. 777 тис. грн.

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (3,4 млн. грн.) та коштів бюджету селищної ради (330,2 тис. грн.):

- продовжувались роботи по завершенню будівництва водогону Браїлівка – Нова Ушиця (кошти ДФРР – 972,8 тис. грн., місцевого бюджету – 56,8 тис. грн.);

- розпочато капітальний ремонт будівлі корпусу № 1 Новоушицького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, гімназія». Проектно-кошторисна вартість робіт склала 7 млн. грн. Всі роботи, які заплановані на 2018 рік проведено у повному обсязі (використано коштів ДФРР – 2,5 млн. грн., місцевого бюджету – 273,4 тис. грн.).

Постановою Кабінету Міністрів України Новоушицькій об’єднаній територіальній громаді на будівництво Глібівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в сумі 5,9 млн. грн. У 2018 році роботи проведені на загальну суму 3 млн. грн. (відповідно за рахунок коштів державного бюджету – 2,7 млн. грн., місцевого бюджету – 282,1 тис. грн.).

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України надано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: Новоушицькій об’єднаній територіальній громаді в розмірі 3,2 млн. грн., Новоушицькому району в розмірі 847 тис. грн.

За рахунок коштів субвенцій у 2018 році проведено:

- капітальний ремонт будівлі спортивної зали та допоміжних приміщень Глібівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (339,9 тис. грн.);

- капітальний ремонт будівлі Березівського сільського будинку культури (903,1 тис. грн.);

- капітальний ремонт (заміна вікон і дверей на металопластикові) в Браїлівській ЗОШ І-ІІ ступенів (947,1 тис. грн.);

- реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Кошового, пров. Патона, вул. О.Кобилянської в смт. Нова Ушиця та по вул. Чернишевського та пров. Кооперативний в с. Філянівка (116,7 тис. грн.);

- придбано комплекти музичного обладнання для Новоушицького будинку культури і мистецтв та будинку дитячої творчості (326,2 тис. грн.).

У сільських радах району проведено капітальні ремонти (заміна вікон та дверей на металопластикові) приміщень будинків культури у селах Борсуки, Вахнівці, Зелені Курилівці та Пижівка загальною вартістю 250 тис. грн.

За рахунок співфінансування коштів обласного (759,2 тис. грн.) та місцевого (57,8 тис. грн.) бюджетів проведено реконструкцію системи опалення та вентиляції приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Нова Ушиця.

За рахунок коштів соціальних угод та місцевих бюджетів у закладах, установах та організаціях району продовжуються роботи щодо впровадження енергозберігаючих заходів. Так, протягом 2018 року замінено 27 вікон на металопластикові на загальну суму 98 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено:

- капітальний ремонт внутрішнього приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Нова Ушиця на загальну суму 659,3 тис. грн.;

- капітальний ремонт в окремих приміщеннях будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Куча (замінено 47 вікон та 13 дверей) на загальну суму 357,9 тис. грн.;

- капітальний ремонт та реконструкцію вуличних мереж зовнішнього освітлення в смт Нова Ушиця, селах Каскада та Браїлівка на загальну суму 992,5 тис. грн.;

- реконструкцію підпірної стіни по вул. Українська в смт Нова Ушиця на загальну суму 295 тис. грн.;

- заміну 3 газових котлів у Новоушицькому НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, гімназія» та 2 газових котлів у Песецькій ЗОШ І-ІІ ст. загальною вартістю 333,1 тис. грн.

У філії «Новоушицький райавтодор» державного підприємства «Хмельницький облавтодор» на експлуатаційному утриманні перебувало 251,2 км автодоріг загального користування. Протягом 2018 року підприємством виконано загальний обсяг робіт на суму 6,4 млн. грн., що на 2,8 млн. грн., або на 79,2 % більше ніж у 2017 році. Роботи здійснювались з експлуатаційного утримання доріг.

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточні ремонти доріг комунальної власності в 29 населених пунктах Новоушицької ОТГ на загальну суму 3,2 млн. грн. В селах Вахнівці та Губарів двічі проведено грейдерування доріг комунальної власності: один раз за рахунок коштів сільського бюджету на суму 13,6 тис. грн., інший раз за рахунок спонсорських коштів.

За рахунок коштів Державного дорожнього фонду проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення чорне покриття до населених пунктів Слобідка, Пилипківці, Загродське загальною протяжністю 5 км на суму 12,4 млн. грн.

За рахунок коштів служби місцевих доріг проведено ремонт мосту через річку Калюс (між селами Каскада та Браїлівка), який був збудований у 1947 році. Загальна вартість робіт –1 млн. грн.

За рахунок місцевого бюджету Новоушицької селищної ради проведені поточні ремонти інженерних споруд в смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна (123,6 тис. грн.), селах Іванівка (179,4 тис. грн.), Мержіївка (80 тис. грн.) та Слобідка (189,8 тис. грн.).

За рахунок коштів субвенції державного бюджету на формування інфраструктури Новоушицької ОТГ розпочато капітальний ремонт вул. Літнівецька в селі Каскада. Загальна вартість робіт становить 5,2 млн. грн.

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку району.  Проводився моніторинг цін на продукти харчування першої необхідності з метою недопущення їх необґрунтованого підвищення.

Торгівельне обслуговування населення району здійснюють 278 магазинів та працюють 21 об’єкт громадського харчування. 56 об’єктів на території району здійснюють побутове обслуговування населення.

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення регуляторного середовища. Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи центрів надання адміністративних послуг. Активно проводилася робота зі створення ЦНАП в об’єднаній територіальній громаді. Зокрема, в лютому 2018 року за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», яка працює в Україні, відкрито центр надання адміністративних послуг за європейськими стандартами.

Станом на 1 січня 2019 року перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП райдержадміністрації складає 111 найменувань, через ЦНАП селищної ради – 241 найменування.

З метою забезпечення зручності та оперативності суб’єктів звернення в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Новоушицької селищної ради, згідно договору з ПАТ "Ощадбанк", розміщено POS-термінал для оплати адміністративного збору.

Протягом 2018 року через центри надання адміністративних послуг надано 18180 адміністративних послуг. Адміністраторами ЦНАП надано 74 документи дозвільного характеру.

За надані послуги через центри надання адміністративних послуг до районного бюджету надійшло 30,3 тис. грн., до місцевого бюджету – 568 тис. грн.

Станом на 01 січня 2019 року загальна кількість суб’єктів господарювання в районі складає 821 одиниця. У структурі їх загальної кількості підприємства складають 14%, а фізичні особи-підприємці – 86%. До місцевого бюджету від їх діяльності надійшло 35,7 млн. грн. податкових платежів.

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання підвищення рівня заробітної плати працюючим та легалізації «тіньової» зайнятості населення Новоушицького району.

Cередньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2018 рік за результатами вибіркового моніторингу склала 7112,1 грн., що на 1376 грн., або на 24% більше, ніж за 2017 року (5736,1 грн.).

За даними моніторингу управління соціального захисту населення адміністрації, заборгованість із виплати заробітної плати в Новоушицькому районі станом на 31.12.2018 року відсутня.

Стан виплати заробітної плати та легалізації «тіньової» зайнятості розглядався на спільних засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації тіньової занятості населення та тіньової заробітної плати. Протягом 2018 року проведено 12 спільних засідань комісій, на яких заслухано звіти 46 керівників підприємств, установ, організацій та представників малого бізнесу. З метою сприяння легалізації трудових відносин проведено 35 обстежень, 59 фізичних особи залучено до державної реєстрації, як суб’єкти підприємницької діяльності.

Новоушицькою об’єднаною територіальною громадою створена комісія з питань здійснення контролю за додержанням вимог чинного законодавства та зайнятості населення, якою протягом 2018 року проведено 36 обстежень та виявлено 60 осіб без оформлених документів найманих працівників.

Завдяки проведеній інформаційно-роз’яснювальній роботі фізичні особи – підприємці оформили трудові відносини із 247 найманими працівниками, як результат додаткові надходження до місцевого бюджету склали 885,7 тис. грн.

Задля недопущення порушень з виплати заробітної плати працюючим та тіньової занятості населення, даний напрямок роботи знаходиться під постійним контролем районної державної адміністрації.

Забезпечується розвиток сфери соціальних послуг.

Станом на 01.01.2019 року за інформацією єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають права на пільги на обліку перебувало 1126 ветеранів війни, в тому числі 252 учасники бойових дій (в тому числі 199 учасників АТО), 118 інвалідів війни (в тому числі 5 учасників АТО), 605 учасників війни, 151 членів сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни (в тому числі 4 АТО), 2520 ветеранів праці, з яких 730 є і ветеранами війни і ветеранами праці, 3332 дитини війни, 69 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 41 ветеран військової служби, органів внутрішніх справ, 4 жертви нацистських переслідувань, 27 відповідно до законів України «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 384 сільських педагогів на пенсії, 26 сільських працівників бібліотеки на пенсії, 166 сільських медиків на пенсії, 18 працівників культури на пенсії, 198 багатодітних сімей та 599 дітей з багатодітних сімей, 20 одержувачів соціальних пенсій.

Відділом грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення райдержадміністрації призначено 1991 різних видів соціальних допомог, а також 768 субсидій на придбання скрапленого газу та твердого палива та 326 на оплату житлово-комунальних послуг.

Приділяється увага розвитку галузі освіти. В районі функціонує 22 загальноосвітніх навчальних закладів, 32 дошкільних навчальних заклади. З початку 2018/2019 навчального року навчанням охоплено 2094 учні шкіл, 704 вихованці дошкільних закладів.

У зв’язку з відсутністю учнівського контингенту і дітей дошкільного віку з початку 2018/2019 навчального року призупинила діяльність Малостружківська ЗОШ І-ІІ ступенів, Іванковецький та Садовинецький ДНЗ.

До місця навчання та у зворотному напрямку у 2018/2019 навчальному році підвозиться 430 учнів (100% тих, хто потребує підвезення). Автотранспортний парк нараховує 17 одиниць.

Для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами, рішенням Новоушицької селищної ради від 24 травня 2018 року №5 створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр», який з серпня 2018 року розпочав свою роботу. Для нього придбано оргтехніку, дидактичний матеріал, обладнання.

З вересня 2018 року заклади загальної середньої освіти району розпочали впровадження нових державних стандартів освіти в умовах Нової української школи.

Медична галузь району активно працює над реалізацію державної політики щодо реформування системи охорони здоров’я. Впроваджено Урядову програму реімбурсації «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримують необхідні препарати безоплатно або з незначною доплатою. Протягом 2018 року програмою «Доступні ліки» скористалося більше 10 тис. пацієнтів (697,5 тис. грн).

Проводиться активна робота з реформування закладів охорони здоров’я. У КНП «Новоушицький центру ПМСД» створено належні умови для укладання декларацій між лікарем та пацієнтом за допомогою електронної системи охорони здоров’я «e-Health». Станом на 1 січня 2019 року сімейними лікарями та педіатрами укладено декларацій на надання первинної медичної допомоги із 21265 пацієнтами, що становить 76,1% до кількості жителів району.

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення проблемних питань району буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 2019 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2019 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі та пріоритети

соціально-економічного розвитку району на 2019 рік

 

Основою для глибоких соціально-економічних перетворень у районі та його подальшого сталого розвитку є визначення основних цілей та пріоритетів економічної політики на 2019 рік.

Цілі та пріоритети програми спрямовано на активізацію економічного розвитку району, що дозволить забезпечити достатній рівень фінансування всіх сфер господарювання та життєдіяльності населення.

Проведення невідкладних і ефективних заходів, націлених на розвиток пріоритетних секторів економіки, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестиційно-інноваційного клімату, реалізація людського потенціалу сприятимуть формуванню належних умов праці, гідного життя та забезпеченню збалансованого розвитку в цілому.

 

Пріоритетами політики району на 2019 рік будуть:

сприяння подальшому розвитку промислового комплексу району, модернізації та технічному переоснащенню виробничих потужностей, стимулювання розробки і випуску високоякісної та конкурентоспроможної на ринках продукції;

створення умов для розвитку аграрного сектору району та підвищення його конкурентоспроможності, упровадження сучасних форм кооперації, підтримка утворення малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів, ведення органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування;

сприяння залученню інвестицій в економіку району, реалізація експортних можливостей, популяризація економічного та інвестиційного потенціалу району;

всебічне сприяння реформі децентралізації влади, формування громад здатних самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення;

збільшення кількості робочих місць в районі, зокрема, участь суб’єктів господарювання району у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці; зниження рівня безробіття та посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів;

упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, будівництво та реконструкція соціально важливих об’єктів, розвиток житлово-комунального господарства;

реформування системи дорожньої галузі, відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури та забезпечення належного експлуатаційного стану автомобільних доріг;

використання потенціалу району для розвитку сільського агро- та екотуризму, надання послуг з відпочинку та туристичних атракцій. Збереження історико-культурних пам’яток;

підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та доступності освітніх послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки та захисту громадян, належного пенсійного забезпечення.

 

Результати виконання Програми

 

Розвиток основних сфер економічної діяльності:

обсяг виробництва промислової продукції у 2019 році становитиме 285 млн. грн., що складе 103,9 % до 2018 року. Обсяг виробництва збільшиться за рахунок стабільної роботи промислових підприємств району, освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції;

приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств становитиме 4,0% за рахунок вчасного та якісного посіву та збору сільськогосподарських культур.

 

Поліпшення інвестиційного клімату:

збільшення загального обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування до 77 млн. грн. шляхом розробки та поширення інвестиційних пропозицій, проектів стратегічного значення для розвитку району;

збільшення об’єктів будівництва сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій (об’єктів альтернативної енергетики з використанням енергії сонця).

 

Підвищення рівня життя населення:

середньомісячна заробітна плата збільшиться до 7720 грн. (на 8,5 % більше показника 2018 року);

відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові завдання та заходи соціально-економічного розвитку району

 

1. Диверсифікація структури економіки району та покращення діяльності  субєктів економіки

1.1. Розвиток промислового комплексу буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

оновлення виробничого потенціалу, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць;

підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва та нарощування експортного потенціалу підприємств;

впровадження у галузі промисловості найбільших інвестиційних проектів, що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери;

залучення промислових підприємств до участі у районних, обласних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств з метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту;

сертифікацію систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах району.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування.

1.2. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу у форматі засідань консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку та обговорення нагальних проблем, що заважають здійсненню підприємницької діяльності;

здійснення фінансово-кредитної підтримки проектів суб’єктів підприємництва за умови створення нових робочих місць;

проведення семінарів та навчань для розробників регуляторних актів з питань застосування норм регуляторного законодавства;

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію підприємництва, підвищення поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо започаткування і ведення бізнесу;

співпрацю навчальних закладів з службою зайнятості в частині пропагування збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю, у тому числі серед молоді, студентства, учасників АТО, соціально-вразливих верств населення.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, Новоушицька ДПІ Дунаєвецького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування.

1.3. Покращення якості надання адміністративних послуг буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

підвищення якості надання адміністративних послуг через діючі центри надання адміністративних послуг;

модернізація центру надання адміністративних послуг шляхом впровадження електронних сервісів та комунікацій;

надання послуг з отримання IDкарток та біометричних паспортів через центр надання адміністративних послуг;

надання послуг щодо державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, відділ з питань надання адміністративних послуг адміністрації, центр надання адміністративних послуг Новоушицької селищної ради.

1.4. Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів про Новоушицький район, рекламно-іміджевої продукції, оновлення інвестиційного паспорту району та каталогу експортного потенціалу підприємств;

участь та представлення інвестиційного потенціалу району на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, ділових зустрічах, семінарах, «круглих столах» та інших заходах вітчизняного та міжнародного характеру;

інформаційну та практичну допомогу у залученні суб’єктами господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями;

участь в економічних форумах, конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів району;

розвиток державно-приватного партнерства з метою реалізації важливих для району інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, упровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблем житлово-комунального господарства;

сприяти в активізації міжрегіонального співробітництва, просування позитивного іміджу Новоушицького району;

сприяння активізації експортної діяльності місцевих товаровиробників та допомога їм у виході на нові ринки збуту;

сприяння пошуку господарюючим суб’єктам району іноземних бізнес-партнерів;

забезпечення інформаційного супроводу інвесторів під час їх роботи на території району.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування.

1.5. Підвищення фінансової самодостатності та збільшення надходжень до бюджетів буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

дотримання учасниками бюджетного процесу норм бюджетного законодавства;

вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати;

сприяння підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних галузях економіки;

ліквідацію випадків виплати заробітної плати працівникам нижче законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях району;

проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;

скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для усіх місцевих бюджетів з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.

Відповідальні виконавці: управління фінансів адміністрації, Новоушицька ДПІ Дунаєвецького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування.

 

2. Розвиток сільських територій.

2.1. Розвиток агропромислового комплексу буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу, орієнтованого на задоволення внутрішніх та експортних потреб країни в продукції сільського господарства і продуктах її переробки;

створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в аграрний сектор;

сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

сприяння розвитку ринку екологічних та органічних продуктів, збільшення ефективності виробництва та переробки органічної продукції;

забезпечення зростання обсягів валового виробництва продукції тваринництва у господарствах населення за рахунок покращення селекції, умов утримання та годівлі;

реалізацію в районі заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, підтримки галузі тваринництва, та фермерських господарств;

залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, створення сімейних ферм та кооперативних формувань.

Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування.

2.2. Розвиток сільських територій буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

розвиток сучасних форм кооперації, залучення інвестицій;

підтримку малого та середнього бізнесу на селі;

створення умов для розширення сфери зайнятості сільського населення;

підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств району на базі закладів аграрної освіти області;

організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку адміністрації, відділ в Новоушицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування.

2.3. Продовження процесу децентралізації в районі буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

продовження процесу формування територіальних громад, здатних і спроможних самостійно вирішувати питання місцевого значення з ефективного розвитку власних територій;

інформаційно-консультативне та організаційно-методичне сприяння розробленню та реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

сприяння участі територіальних громад у програмах міжнародної технічної допомоги, активізацію співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів розвитку територій;

участь у семінарах, тренінгах з написання проектів регіонального розвитку;

сприяння впровадженню в об’єднаних територіальних громадах секторальних реформ, зокрема в системі освіти, охорони здоров’я, інфраструктури та інших.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, органи місцевого самоврядування.

2.4. Охорона навколишнього природного середовища буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

покращення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього природного середовища;

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування;

вжиття заходів для недопущення знищення парків, скверів та інших озеленених територій загального користування в населених пунктах;

будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд і колекторів;

продовження паспортизації сміттєзвалищ населених пунктів;

проведення робіт з утримання об’єктів природно-заповідного фонду та забезпечення дотримання заповідного режиму.

Відповідальні виконавці: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, управління агропромислового розвитку адміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

3. Забезпечення росту потенціалу району

(вирішення наскрізних проблем)

3.1. Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій у 2019 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери району;

модернізацію, технічне переоснащення та переведення котелень району на використання альтернативних видів палива;

будівництво об’єктів альтернативної енергетики;

проведення реконструкції систем освітлення в будівлях шляхом заміни ламп на енергоощадні та встановлення систем автоматичного регулювання;

здійснення комплексної термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, заміна вікон, встановлення вентиляційних систем);

реалізацію проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів;

стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні за рахунок відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ);

сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної доцільності використання енергозберігаючого обладнання і технологій у власних квартирах та житлових будинках.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, органи місцевого самоврядування.

3.2. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства;

формування ефективного власника житла через створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

впровадження роздільного збирання побутових відходів та обов’язкового сортування сміття;

забезпечення населення послугами з водопостачання та водовідведення належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд, водогонів та водопровідних мереж.

Відповідальні виконавці: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, органи місцевого самоврядування.

3.3. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення всіх форм власності;

забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення при розробці проектно-кошторисної документації, будівництві (реконструкції) об’єктів соціальної сфери, адміністративних будівель;

залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання підтримки на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво (придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на будівництво (придбання) житла;

інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо новітніх технологій у сфері виробництва та використання будівельних матеріалів, інновацій у сфері енергозбереження, можливості використання місцевих ресурсів та будівельних матеріалів, участі у навчальних програмах, виставках, ярмарках;

забезпечення безумовного дотримання всіма учасниками виконання дозвільних процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідальні виконавці: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, органи місцевого самоврядування.

3.4. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

забезпечення капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення;

сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності;

реалізацію заходів щодо розвитку та вдосконалення мережі регулярних транспортних сполучень, покращення якості надання автотранспортних послуг населенню;

сприяння оновленню рухомого складу, модернізації та ремонту основних виробничих фондів підприємств транспорту;

сприяння у забезпечені доступності транспортних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

передбачення в місцевих бюджетах фінансування на компенсаційні виплати автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку торгівлі та інфраструктури адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва адміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

4. Підвищення якості життя населення.

4.1. Доступна якісна освіта за новими стандартами буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

функціонування діючої мережі дошкільних навчальних закладів та груп для забезпечення потреб у дошкільній освіті;

забезпечення доступності до якісної дошкільної освіти дітей відповідного віку;

продовження роботи зі створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації;

створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі груп та класів з інклюзивним навчанням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості до навчальних закладів;

забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі;

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Відповідальні виконавці: сектор освіти, культури, молоді та спорту адміністрації, органи місцевого самоврядування.

4.2. Покращення медичного обслуговування населення буде здійснюватися за рахунок реалізації заходів, що передбачають:

підвищення якості та доступності медичних послуг шляхом упровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу;

завершення будівництва в рамках реалізації Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» приміщення Глібівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

забезпечення лікарських амбулаторій медичним обладнанням та транспортом відповідно до Примірного табеля оснащення;

інформатизацію закладів охорони здоров’я шляхом автоматизації робочих місць медичних працівників та впровадження сучасних медичних інформаційних систем;

продовження роботи щодо автономізації Новоушицької центральної районної лікарня;

проведення санітарно-просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя, фізичної культури  та спорту.

Відповідальні виконавці: Новоушицька центральна районна лікарня, КНП «Новоушицький центр ПМСД».

4.3. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

виконання заходів Програми зайнятості населення в Новоушицького району на 2018- 2020 роки;

посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці;

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема, під конкретне замовлення роботодавців;

проведення системної роботи з роботодавцями, селищною та сільським радами, спрямованої на вивчення попиту на робочу силу та задоволення кадрових потреб роботодавців;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати;

детінізацію трудових відносин, зокрема, через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;

забезпечення ефективної роботи тимчасової комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та робочої групи із сприяння легалізації тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення адміністрації, Новоушицька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості, Новоушицька ДПІ Дунаєвецького управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування.

4.4. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам та особам з інвалідністю;

розвиток волонтерського руху;

інтеграцію осіб з інвалідністю у суспільство;

здійснення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

підтримку осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей з метою надання соціально-психологічної  допомоги;

надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю;

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають соціальні послуги;

впровадження гендерних підходів у всі сфери життєдіяльності суспільства;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації пенсійного законодавства та захисту прав застрахованих осіб;

проведення роботи щодо погашення заборгованості зі сплати страхових внесків та із відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій відповідно до законодавства;

здійснення моніторингу звітних даних платників на предмет виявлення фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального розміру та спільних з контролюючими органами проведення заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення адміністрації, Новоушицький відділ обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України, Дунаєвецьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області, органи місцевого самоврядування.

4.5. Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

пропаганду інституту повноцінної та здорової сім’ї;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та матеріальної підтримки переселених громадян;

зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення на місцевому рівні неконфліктної інтеграції переселених громадян у суспільстві;

підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізацію їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;

підвищення батьківського потенціалу для забезпечення гармонійного розвитку дитини в сім’ї;

забезпечення подолання складних життєвих обставин для гармонізації стосунків у сім’ї;

підвищення ролі суспільства у попередженні випадків торгівлі людьми;

формування стійких переконань щодо норм культури, толерантності, протидії конфліктам та домашнього насильства;

запобігання дискримінації за ознакою статі;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

створення умов для реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей;

виявлення, облік та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

надання спектру соціальних послуг сім’ям та здійснення заходів з метою  відновлення їх соціальних функцій;

забезпечення підготовки опікунів, піклувальників, усиновителів, кандидатів у прийомні батьки та батьків-вихователів для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

проведення інформаційно-профілактичної роботи в дитячому та молодіжному середовищі.

Відповідальні виконавці: служба у справах дітей адміністрації, органи місцевого самоврядування.

4.6. Туристична привабливість буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

підвищення рівня конкурентоспроможності туристичної галузі району;

розвиток культурно-туристичного потенціалу району шляхом проведення фестивалів, виставок, відкриття туристичного сезону тощо;

виготовлення рекламно-інформаційної продукції, (туристичних буклетів, путівників, методичних посібників, каталогів, проспектів, флаєрів тощо);

розповсюдження літератури та презентаційних матеріалів українською та англійською мовами;

організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з національними традиціями, мовою, літературою, мистецтвом, історією України;

участь у туристичних заходах, у тому числі ярмарках, виставках, форумах.

Відповідальні виконавці: сектор відділу освіти, культури, молоді та спорту адміністрації, органи місцевого самоврядування.

4.7. Збереження історико-культурної спадщини забезпечуватиметься шляхом реалізації заходів, що передбачають:

виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

сприяння участі у міжнародних проектах у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідальні виконавці: сектор відділу освіти, культури, молоді та спорту адміністрації, органи місцевого самоврядування.

4.8. Підвищення рівня безпеки та захисту громадян буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

підвищення готовності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до оперативного реагування шляхом удосконалення систем централізованого оповіщення;

зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та взаємодія з об’єднаною територіальною громадою;

виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту в стан, придатний до використання за призначенням;

організацію та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів виконавчої влади, сил цивільного захисту та навчання населення засобам захисту від надзвичайних ситуацій;

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на території району шляхом впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на об’єктах підвищеної небезпеки;

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, обладнання місць відпочинку, дооснащення аварійно-рятувальної служби, забезпечення її  підготовки особового складу до дій за призначенням;

забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його виникнення, зменшення негативних наслідків із подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації;

здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо впровадження свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у сфері, не пов’язаній з виробництвом; використання місцевих ЗМІ з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму;

забезпечення належного захисту прав споживачів, здійснення контролю за безпекою продукції, запобігання та розповсюдження товарів та послуг, які не відповідають обов’язковим вимогам;

підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів району, незалежно від форм власності та господарювання, у частині впровадження систем та засобів протипожежного заходу;

постійне проведення та вдосконалення профілактичної роботи серед населення, зокрема серед неповнолітніх, з метою недопущення вчинення ними порушень публічної безпеки та порядку, а також кримінальних правопорушень;

посилення контролю за транспортною дисципліною на пасажирському транспорті, підвищення готовності автобусів до масового перевезення пасажирів, організованих груп дітей та недопущення здійснення таких перевезень перевізниками без відповідних дозволів та ліцензій.

Відповідальні виконавці: сектор з питань цивільного захисту, екології та природних ресурсів адміністрації, управління соціального захисту населення адміністрації, Новоушицьке відділення поліції ДВП ГУНП України у Хмельницькій області, Новоушицький районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Управління Держпродспоживслужби в районі, органи місцевого самоврядування. 

4.9. Розбудова інформаційного простру та посилення взаємодії з громадськістю буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку району шляхом розміщення відповідних матеріалів на офіційних веб-сайтах;

інформування громадськості про діяльність громадських організацій та органів влади з формування та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя;

сприяння у висвітленні діяльності органів влади у засобах масової інформації та у соціальних мережах;

організацію та проведення прес-конференцій, інтерв’ю, брифінгів, засідань за «круглим столом» та виступів за участю керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

розвиток громадянського та інформаційного суспільства;

сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи слова;

проведення консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства.

Відповідальні виконавці: відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю, органи місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2019 рік

 

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку Новоушицького району на 2019 рік

 

 

Показники

Одиниця виміру

2017 рік

звіт

2018 рік

звіт (або очікуване виконан-ня)

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

1

2

3

4

5

6

Розвиток основних сфер економічної діяльності

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

 

 

 

тис. грн.

 

 

261928,6

 

 

274276,7

 

 

285000

 

 

103,9

у % до попереднього року

%

157,4

104,7

103,9

х

       у розрахунку на одиницю населення

грн.

9288,2

9901,7

10439,6

105,4

2. Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у постійних цінах 2010 року – всього

 

 

тис. грн.

518133

562174

584661

104,0

у % до попереднього року

%

106,5

108,5

104,0

х

       у розрахунку на одиницю населення

грн.

18373,5

20295,1

21416,2

105,5

3. Обсяг виробництва валової продукції у % до попереднього року

      рослинництва

 

 

%

106,6

108,6

106,0

х

      тваринництва

- " -

99,0

94,7

95,0

х

 Фінансові  показники

4. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових  платежів до зведеного бюджету

 

тис. грн.

60728,7

71417,6

75494,4

105,7

5. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (на кінець року)

тис. грн.

2895,3

3964,4

3171,5

80,0

      у тому числі до місцевих бюджетів

- " -

2382,2

3466,4

2773,1

80,0

6. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

 

- " -

60595,5

71097,7

75475,2

106,2

7. Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

- " -

28644,6

23486,0

24000,0

102,2

8. Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

 

 

%

10,9

8,2

8,2

х

9. Видатки місцевих бюджетів  – усього

тис. грн.

263645,2

287071,3

293020,0

102,1

       у тому числі трансферти

- " -

2850,0

20262,9

20908,9

103,2

10. Заборгованість економічно активних платників до Пенсійного фонду України, у % до початку 2017 року

%

-

-

-

х

 Показники рівня життя

 

 

 

 

 

11. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

 

грн.

5736,1

7112,1

7720

108,5

12. Заборгованість із виплати заробітної плати – всього (на кінець року)

 

тис. грн.

-

-

-

х

      у % до початку звітного року

%

-

-

-

х

13. Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

 

тис. грн.

-

-

-

х

14. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

 

%

8,0

7,2

7,0

97,2

Населення

15. Середньорічна чисельність наявного населення

тис. чол.

28,2

27,7

27,3

98,6

 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

16. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком - всього

тис. дол. США

8,3

8,2

8,1

98,8

      у % до попереднього року

%

105,1

98,8

98,8

х

17. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення

дол. США

0,3

0,3

0,3

100,0

18. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування  (у фактичних цінах)

 

тис. грн.

74233

75500

77000

102,0

у % до попереднього року

%

100,8

101,7

102,0

х

19. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2593,4

2725,6

2820,5

103,5

Розвиток малого підприємництва

20. Кількість зайнятих працівників у малому та середньому підприємництві (суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, зайнятих на малих і середніх підприємствах та працюючих у фермерських господарствах )

чол.

1748

1788

1820

101,8

21. Кількість малих та середніх  підприємств (з урахуванням фермерських господарств)

одиниць

114

115

117

101,7

22. Надходження  до місцевого бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва

тис. грн.

30677,2

35671,5

38800,0

108,8

23. Фермерські господарства

одиниць

67

68

69

101,5

      Чисельність працюючих у них

чоловік

180

182

185

101,6

      Площа сільськогосподарських угідь

га

5910

5935

5950

100,3

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                  В. Бакулей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до Програми соціально-економічного розвитку

Новоушицького району на 2019 рік

 

 

Перелік перспективних виробничих інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році

 

Найменування інвестиційного проекту

Період реалізації

Кошторисна вартість, тис. гривень

Орієнтовний обсяг фінансування на
2019 рік

1

Довести посівні площі сільськогосподарських культур до 42709 га, що на 100 га більше минулого року

До

01.06.2019 року

8120

8120

2

Застосування прогресивних систем обробітку ґрунту на площі 15,5 тис. га

2019

5000

5000

3

Спільне вирощування ТОВ «Сварог-Дністер» та фірмою «КВС» гібридів кукурудзи на площі 320 га з застосуванням поливу

До

01.10.2019 року

1250

1250

4

Придбання нових посухостійких сортів кукурудзи, сої , соняшнику

До

01.05.2019 року

5400

5400

5

Застосування інтегрованого захисту рослин шляхом внесення бакових сумішей добрив і пестицидів на площі 20,0 тис. га.

До 01.08.2019 року

4740

4740

6

Покращення технологічного забезпечення шляхом оновлення сільськогосподарської техніки

2019

9000

9000

7

 Посадка вишневого саду на краплинному зрошенні на площі 92 га          ТОВ «Агро-Дністер»

2019

4600

4600

8

Посадка малини на площі 3 га з створенням шпалер ТОВ «Фруктова зірка»

2019

360

360

9

Посадка суниці на площі 2 га ФГ «Сад України»

2019

240

240

10

Проведення рекультивації старих непродуктивних садів на площі 50 га          ФГ «Заміхівський світанок»

2019

550

550

11

Проведення рекультивації старих непродуктивних садів на площі 25 га ТОВ «Фруктова зірка»

2019

330

330

12

Створення в районі сімейної ферми по виробництву молока на 16 гол. корів

2019-2020

1100

510

13

Введення в експлуатацію цеху по виробництву борошна та круп в                   ФГ «Чернишова І.Г.»

2019

100

100

14

Будівництво адміністративної будівлі Новоушицького хлібокомбінату ТОВ «Агробізнес» (із влаштуванням їдальні для працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації продукції власного виробництва)

2016-2019

10000

2650

15

Реконструкція приймального цеху молока
ПП «Діада Д»

2019

3000

3000

16

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на території Новоушицької селищної ради (ІІ черга)

2018-2019

150000

100000

17

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на території Зеленокуриловецької сільської ради

2019-2021

400000

130000

18

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами                      с. Рудківці

2019-2020

29000

14000

19

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами                    с. Рудківці

2019-2020

29000

14000

20

Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами с. Пилипківці

2019-2020

174000

87000

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                               В. Бакулей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми соціально-економічного розвитку

Новоушицького району на 2019 рік

 

 

Перелік соціальних інвестиційних проектів,

що можуть реалізовуватися у 2019 році в Новоушицькому районі (за рахунок усіх джерел фінансування)

 

з/п

Найменування інвестиційного проекту

Період реалізації
(рік початку і закінчення)

Кошторисна вартість проекту,

тис. гривень

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

Усього

у тому числі за рахунок:

коштів державного бюджету

кошти відповідних місцевих бюджетів

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Капітальний ремонт харчоблоку ЦРЛ

2019

1400,0

1400,0

-

1400,0*

2

Капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення

2019

1000,0

1000,0

-

1000,0

3

Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг комунальної власності

2019

3500,0

3500,0

-

3500,0

4

Капітальний ремонт та реконструкція соціального житла територіальної громади

2019

200,0

200,0

-

200,0

5

Будівництво каналізаційного колектора від вул. Будівельників до вул. Гагаріна, селище Нова Ушиця

2019

700,0

700,0

-

700,0

6

Будівництво мереж водопостачання по вул. Черьомушки, Центральна, Зелена, Горбова в с. Бучая Новоушицького району Хмельницької області

2019

1079,0

1079,0

-

1079,0

7

Капітальний ремонт будівлі корпусу № 1 Новоушицького НВК ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія

2018-2019

7013,1

3407,0

3066,3

340,7

8

Реконструкція системи опалення Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 2, с. Вільховець

2019

798,0

798,0

-

798,0

9

Реконструкція котельні Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 2, с. Вільховець

2019

1432,0

1432,0

-

1432,0

10

Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Літнівецька, с. Каскада

2018-2019

5206,5

1656,0

1656,0

-

11

Реконструкція частини площі по вул. Подільській, селище Нова Ушиця

2019

1500,0

1500,0

1500,0

-

12

Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Подільській, селище Нова Ушиця

2019

900,0

900,0

-

900,0

13

Капітальний ремонт тротуару в парку селище Нова Ушиця

2019

1500,0

1500,0

1500,0

-

14

Капітальний ремонт лікувального корпусу Новоушицької ЦРЛ по вул.. Гагаріна, 36 в смт Нова Ушиця

2019

10180,5

10180,5

9000,0

1180,5

15

Капітальний ремонт даху першого корпусу ДНЗ “Дзвіночок” по вул. Гагаріна, 38 в селищі Нова Ушиця

2019

1257,5

1257,5

-

1257,5

16

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Подільська, селище Нова Ушиця

2019

200,0

200,0

-

200,0

17

Капітальний ремонт Івашковецького сільського будинку культури

2019

1400,0

1400,0

-

1400,0

18

Капітальний ремонт Новоушицького будинку культури та мистецт

2019

1000,0

1000,0

-

1000,0

19

Капітальний ремонт Кучанського сільського будинку культури

2019

800,0

800,0

-

800,0

20

Капітальний ремонт даху громадської будівлі на вул. Шкільна, 5, с. Куча

2019

1356,0

1356,0

-

1356,0

21

Капітальний ремонт будівлі Песецької ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон і дверей на металопластикові) по вул. Володі Бойчука,2, с. Песець

2019

1117,0

1117,0

-

1117,0

22

Капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Подільська, 81, с. Браїлівка

2019

800,0

800,0

-

800,0

23

Капітальний ремонт автогаражів КНП “Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Гагаріна, 36

2019

290,0

290,0

-

290,0

24

Капітальний ремонт фасаду будівлі Шебутинецького сільського клубу на вул. Богдана Хмельницького, 34

2019

268,0

268,0

-

268,0

25

Капітальний ремонт будівлі Новоушицької дитячої музичної школи по вул. 1-го Травня, 10-В

2019

529,0

529,0

-

529,0

26

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Струга

2019

300,0

300,0

-

300,0

27

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Антонівка

2019

300,0

300,0

-

300,0

28

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Отроків

2019

300,0

300,0

-

300,0

29

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Песець

2019

300,0

300,0

-

300,0

30

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Заміхів

2019

300,0

300,0

-

300,0

31

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Мала Стружка

2019

300,0

300,0

-

300,0

32

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Зелені Курилівці

2019

200,0

200,0

200,0

-

33

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Пижівка

2019

70,0

70,0

70,0

-

34

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Борсуки

2019

140,0

140,0

140,0

-

35

Реконструкція мереж вуличного освітлення, с. Вахнівці

2019

100,0

100,0

100,0

-

36

Капітальний ремонт адміністративної будівлі відділу освіту, молоді та спорту Новоушицької селищної ради по вул. Гагаріна 40

2019

1500,0

1500,0

-

1500,0

37

Будівництво артезіанської свердловини, с. Шелестяни

2019

1100,0

1100,0

-

1100,0

38

Монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації в приміщенні  корпусу №1 та корпусу №2 Новоушицького НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія

2019

300,0

300,0

-

300,0

39

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Новоушицького НВК ЗОШ I-III ст. гімназія по вул. Подільській, 27

2019

7990,2

7990,2

7191,2

799,0

40

Капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Богдана Хмельницького, 37, с. Песець

2019

1500,0

1500,0

-

1500,0

41

Капітальний ремонт громадської будівлі по вул. Ушинського, 10, с. Пилипи-Хребтіївські

2019

1500,0

1500,0

-

1500,0

42

Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Польова, Шкільна, Подільська, Українська в с. Бучая Новоушицького району Хмельницької області

2019

1090,0

1090,0

-

1090,0

43

Водогін с. Браїлівка-смт Нова Ушиця – завершення будівництва

2015-2019

12589,4

638,3

-

638,3

44

Поточний ремонт доріг комунальної власності в селах Зелені Курилівці та Пижівка

2019

400,0

400,0

-

400,0

45

Поточний ремонт доріг комунальної власності в селах Борсуки та Садове

2019

60,0

60,0

-

60,0

46

Поточний ремонт доріг комунальної власності в селах Вахнівці та Губарів

2019

146,4

146,4

-

146,4

47

Капітальні ремонти (заміна вікон на металопластикові) приміщень будинків культури у селах Зелені Курилівці та Пижівка

2019

50,0

50,0

-

50,0

48

Капітальні ремонти (заміна вікон та дверей на металопластикові) приміщення сільського клубу в с. Губарів

2019

25,5

25,5

-

25,5

49

Придбання самоскиду для комунального підприємства «Комунальник»

2019

4500,0

4500,0

4500,0

-

50

Будівництво Глібівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній в с. Глібів

2018-2019

6704,4

3687,0

3228,1

458,9

51

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О231111 Нова Ушиця – Філянівка

2019

4680,0

4680,0

4680,0

-

52

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О231110 Цівківці – Каскада

2019

6480,0

6480,0

6480,0

-

53

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О231105 Борсуки – Березівка

2019

180,0

180,0

180,0

-

54

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С231112 (Заміхів –Струга) – Щербівці (окремими ділянками)

2019

108,0

108,0

108,0

-

55

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О231106 Куча – Хребтіїв

2019

8640,0

8640,0

8640,0

-

Всього по району:

107280,5

85155,4

52239,6

32915,8

*-1400 тис. грн. (кошти обласного бюджету)

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                               В. Бакулей